Gastric bypass

Gastric bypass kanske inte är en renodlad skönhetsoperation, utan det är en fetmaoperation. Men det många är ute efter, det är ju resultatet, att bli smalare och vackrare. 

Denna metod är den äldsta och mest välstuderade fetmaoperationen som används idag. De flesta tappar uppemot 75% av sin övervikt inom ett år. Men det är risker att det kan bli vissa komplikationer.

Hur görs en gastric bypass?

Vid gastric bypass kopplas en stor del av magsäcken och en bit av tunntarmen bort. Den återstående magsäcken görs om till en liten säck och kopplas ihop med resten av tunntarmen. Resultatet blir en magsäck som rymmer 20-30 milliliter istället för 1.5 liter. Det finns en annan variant, den som syns på bilden. Det heter Gastric Balloon, eller Intragastrisk ballong som det också kallas. Det är en icke-kirurgisk behandlingsmetod av övervikt där en silikonballong placeras i magsäcken via ett endoskop.

Kriterier för att få en gastric bypass

Det kan skilja sig en del åt vad det finns för kriterier, beroende på landsting, men följande krav är vanliga:

  • Du ska vara 18 år eller äldre.
  • Du ska ha ett BMI på 35 eller högre.
  • Du ska ha försökt gå ner i vikt på egen hand, till exempel med hjälp av diet, motion och
  • läkemedel, men inte uppnått långvariga resultat.
  • Du ska vara villig att förändra dina kost- och levnadsvanor.
  • Du måste vara beredd att gå på gastric bypass uppföljning och kontroller resten av livet.
  • Du förstår riskerna med operationen.

Komplikationer

Det är inte riskfritt att göra en gastric bypass. Det finns en del biverkningar och komplikationer du kan drabbas av. 

Bland annat kan det bli läckage, från magsäcken ut i buken. Det kan även uppstå blödning från magsäcken. Du kan även drabbas av näringsbrist. En del känner av  illamående, kallsvettningar och matthet om man äter snabbt. Detta kallas för dumping. Det kan vara en obehaglig upplevelse men går över inom 30-60 minuter och är i sig ofarligt. 

Andra saker som kan ske är tarmvred, missbruk eller andra besvär som värk, trötthet, torr hud, håravfall, humörsvängningar med mera.

17 Jul 2021