Vad kostar plastikoperationer?

Olika sorters operationer kostar olika mycket pengar. Det beror på vad det är du ska operera och hur omfattande det är. Ofta så ingår det inte bara operationen i priset, utan det är även narkos, uppvakningsvård, mediciner, återbesök med mera. Ofta är det rätt så stora kostnader man får räkna med när man ska göra en plastikoperation. Men det är inte så konstigt eftersom det ändå är en kvalificerad tjänst som tar relativt stora resurser i anspråk. Du bör se till att ha klart med finansieringen innan du bokar in dig för operation.

Faktorer som bidrar för höga kostnader

Det finns en mängd olika faktorer som bidrar till att det kostar så mycket som det gör. Det är bland annat dessa faktorer:

  • Hur lång tid det aktuella ingreppet tar.
  • Hur mycket personella resurser ingreppet tar i anspråk. Vid en plastikoperation är det inte bara plastikkirurgens tid som kostar pengar. Det behövs också ytterligare personal i form av narkosläkare, operationssjuksköterskor, undersköterskor och så vidare.
  • Av vem ingreppet utförs. Kompetens kostar pengar och efterfrågade kirurger tar mer betalt.
  • Var ingreppet utförs.
  • Behovet av förberedelser och eftervård.
  • Kostnaden för eventuella implantat eller andra material.
  • Vilket ansvar kliniken tar vid eventuella komplikationer.

Generella priser för plastikkirurgi

Alla de olika faktorer som påverkar kostnaden för att utföra en plastikoperation gör det svårt att ange en exakt prislista. Det enklaste är att helt enkelt söka på den operation du vill göra för att se vad det kostar hos olika kliniker. Det skiljer ju sig åt beroende på om du ska göra ett enkelt lyft eller om det är en mer komplicerad operation med implantat med mera. Så därför är det bra att se till att jämföra. Se bara till att välja en bra klinik med kompetent personal som har rätt utbildning. Du vill inte få en felaktigt utförd operation.

Finansiera din operation

Eftersom det kostar en del pengar att göra en plastikoperation, så gäller det veta hur du ska finansiera det. Du kan ju testa lyckan på ett casino, genom denna sida och vinna pengar. Eller så kanske du redan har sparade medel att använda dig av?

Många väljer även att ta ett lån för att finansiera denna typ av operation samt att en del kliniker har avbetalningsplaner.

Kosmetiska ingrepp är ofta relativt kostsamma. Detta har gjort att flera företag erbjuder finansiering och lån för plastikkirurgi och kosmetiska behandlingar. Det finns alltså specialiserade finansbolag som specialiserat sig på lån för plastikkirurgi och kosmetiska behandlingar. Dessa företag beviljar efter sedvanlig kreditprövning ditt lån precis som en bank.

Det finns även de kliniker som förmedlar lån. Det då de kan samarbeta med finansbolag. Lite på samma sätt som att köpa bil med bilån förmedlat av de som säljer. Ett förmedlat lån är enkelt då kliniken har alla handlingar som behövs och hjälper till med din ansökan. När lånet beviljats deponeras pengarna direkt på klinikens konto.

Det går även att ta ett vanligt banklån om det är så att du har en bra bank att vända dig till.

1 Jul 2021